W wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obciążników siodłowych i pierścieniowych jako czynnik uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej firmy Mikołajczyk Zbigniew Piotr” oferta firmy została rozszerzona o nową gamę wyrobów – prefabrykowanych betonowych obciążników siodłowych i pierścieniowych (oznaczenie S500, S700, S800, S1000) wytwarzanych z zastosowaniem  innowacyjnej technologii produkcji betonu, w skład którego wchodzi siarczan baru oraz popioły fluidalne, który posiada modelowany czas wiązania oraz wysoki współczynnik wodno- materiałowy wynoszący około 0,6.

Wdrożone do produkcji nowe wyroby charakteryzują się następującymi cechami:

– zwiększona średnica obciążników (do 1000 mm).

Nowe obciążniki siodłowe i pierścieniowe produkowane oferowane przez firmę do budowy gazociągów przesyłowych wysokich ciśnień posiadają następujące średnice: 500, 700, 800, oraz 1000.

– zwiększony ciężar wyrobów (aż do ok. 2810 kg)

Zwiększenie ciężaru wyrobów (obciążników siodłowych i pierścieniowych) ma związek z zastosowaniem innowacyjnej technologii produkcji betonu, który dzięki zastosowaniu domieszek siarczanu baru oraz popiołów fluidalnych w proporcjach wskazanych w technologii, posiada modelowany czas wiązania oraz wysoki współczynnik wodno- materiałowy, wynoszący około 0,6. Materiały te są bardzo ciężkie a ponadto charakteryzują się bardzo niską rozpuszczalnością. Wykazują one pozytywne działanie dociążające (waga) obciążniki. Dzięki temu w ofercie firmy posiadamy obciążniki, których wagę możemy modelować zgodnie z życzeniem klienta i osiągnąć maksymalny ciężar obciążnika wynoszący aż 2810 kg, co przy zastosowaniu standardowych technologii nie było dotąd możliwe.

– niższe koszty produkcji

Wysoki współczynnik wodno-materiałowy przy zachowania parametrów wytrzymałościowych betonu pozwolił na obniżenie kosztów jednostkowych produkcji obciążnika.

Bloczek Betonowy 24 x 38 x 14 [Najlepsza cena w mieście!]

Piasek 0 – 2 płukany

Piasek kopany/pospółka

Żwir 2 – 8:

Żwir 8 – 16:

Kruszywo łamane:

0 – 31,5

0 – 63

31,5 – 63

Kliknij aby powiększyć zdjęcie.

Kostka granitowa łupana lub cięta:

Wymiary:

4 x 6

7 x 9

8 x 11

15 x 17

Zużycie:

8,5 m2/tona

 6 m2/tona

   4,5 m2/tona

2,5m2/tona

Dostępna kolorystyka: szara, szaro-ruda, ruda, czarna lub czerwona / bazaltowa.

Oferujemy także usługę płomieniowania granitu.

Płytki granitowe oflisowe:

Kostka brukowa przemysłowa i ozdobna:

Krawężniki betonowe 100 x 30 x 15

Obrzeża betonowe   6 x 20;   30 x 8;   30 x 6;   20 x 6;   8 x 25:

Płyty meba   40 x 60 x 8;   40 x 60 x 10;  60 x 90 x 10:

Koryta odwadniające:

Stal zbrojeniowa

Pręty żebrowane fi 8, fi 10, fi 12, fi 14, fi 16, fi 20

Pręty gładkie fi 6, fi 8, fi 20

Prefabrykujemy zbrojenia!