Pielęgnacja betonu

Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy zacząć  pielęgnować bezzwłocznie po zakończeniu operacji wylewania/zagęszczania. Beton musi być zawsze chroniony przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, wiatru, opadów atmosferycznych, a także wysokiej lub niskiej temperatury. Ma to na celu zapewnienie optymalnych warunków cieplnowilgotnościowych podczas dojrzewania betonu i tym samym wspomaganie przebiegu wiązania cementu. W zależności od pory roku, pielęgnacja betonu wygląda inaczej.

W początkowym okresie dojrzewania, beton narażony jest na utratę znacznych ilości wody, która może być wchłaniana przez nasiąkliwe deskowanie lub suche podłoże, ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest parowanie wody z powierzchni betonu. Słońce i silny wiatr są naturalnymi czynnikami wpływającymi na szybką utratę wody przez beton.

Zalecane czynności przy pielęgnacji świeżo wylanego betonu

 • przykrywanie wilgotnymi matami lub folią
 • zraszanie betonu wodą
 • stosowanie osłon zewnętrznych
 • stosowanie preparatów do pielęgnacji powłokowej

Czynności związane z pielęgnacją wilgotnościową mają na celu

 • zapewnienie optymalnych warunków termiczno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie
 • ochronę elementu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, wiatru i opadów atmosferycznych
 • przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu utratą wilgoci z betonu
 • zmniejszenie różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią, a wnętrzem elementu
 • ochrona przed wypłukiwaniem zaczynu ze świeżej mieszanki betonowej

Pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur poniżej 0°C

Zalecane czynności w przypadku pielęgnacji świeżo wylanego betonu w warunkach obniżonych temperatur

 • stosowanie osłon zewnętrznych chroniących beton przed utratą ciepła, zależnie od temperatury zewnętrznej oraz klasy betonu, np. przez okrycie go płachtami brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianu lub wełny mineralnej i szczelnymi powłokami np. folią bąbelkową.
 • dostarczenie dodatkowej ilości ciepła, np. nadmuch ciepłego powietrza pod namiot okrywający konstrukcje.

Uwaga !!!

Stosowane domieszki chemiczne w okresie obniżonych temperatur, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są domieszkami przyśpieszającymi wiązanie i twardnienie betonu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku ochrony zabudowanego betonu przed utratą ciepła oraz nie zastępują właściwej pielęgnacji betonu.