Beton towarowy

Oferujemy Państwu  betony towarowe wszystkich klas wg normy PN-EN 206-1. w skali wytrzymałości od C8/10 do C55/67 i konsystencjach od S1 do S5

Przygotowujemy i przywozimy wszystkie najpopularniejsze mieszanki. Na życzenie Klientów możemy również sporządzać betony specjalne, także według specyfikacji Klienta lub wedle receptury. Dobieramy właściwości kruszyw oraz dodatków według zapotrzebowania. Dysponujemy flotą specjalistycznego sprzętu do transportu i podawania mieszanek. Obsługujemy inwestycje o różnym charakterze od budowy domów jednorodzinnych lub obiektów użytkowych, aż po budownictwo przemysłowe

Beton towarowy

C 8/10C 12/15C 16/20C 20/25C 25/30C 30/37C 35/45
B-10*B-15*B-20*B-25*B-30*B-35*B-45*
Uwaga: * w celach informacyjnych podano oznaczenie klasy betonu wg dawnych oznaczeń

Beton specjalny

Przygotowujemy również mieszanki betonów specjalnych. Wykonujemy betony do stabilizacji gruntu oraz do innych zastosowań specjalnych, np. konstrukcji o podwyższonej wodoodporności, jak zbiorniki, baseny przemysłowe czy płyty do magazynowania różnych substancji. Wśród sporządzanych przez nas mieszanek są także betony przeznaczone do wylewania w niskich temperaturach czy też popularne chudziaki.

  • Dostarczanie mieszanek do stabilizacji gruntudla uzyskania wymaganej nośności. Proponujemy stabilizatory do ulepszania podbudów dróg o odporności na ściskanie według klas wytrzymałości z PN-S-96012, tj.: Rm = 1,5 MPa (1,0–1,5), Rm = 2,5 MPa (1,5–2,5), Rm = 5 MPa (2,5–5,0), Rm = 7,5 MPa (6,0-9,0)
  • Dostarczanie podsypek cementowo piaskowych do wbudowania, do zastosowań niekonstrukcyjnych : 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:10, 1:13
  • Sporządzanie na życzenie mieszanek betonowych wodoszczelnych, charakteryzujących się zmniejszoną porowatością. Oferujemy betony wodoszczelne o różnych wskaźnikach wodno-cementowych wykonywane przy użyciu starannie dobieranego kruszywa o jednolitym uziarnieniu. Nasze betony wodoszczelne mają najwyższą gęstość, pozwalając jednocześnie na łatwe zawibrowanie.
  • W naszej firmie można zamówić beton mrozoodporny, który może być używany mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Beton tego rodzaju jest dodatkowo napowietrzany oraz wprowadzane są do niego specjalne dodatki. Dzięki równomiernemu napowietrzeniu materiału zamarzająca woda wypełnia dostępną za sprawą porów powietrznych przestrzeń, nie rozsadzając całej struktury.

Chętnie doradzimy najlepsze rozwiązania dot. Państwa inwestycji. Telefon: 71 383 30 38