Obszar usług

Nasza firma oferuje Inwestorom wykonywanie robót ziemnych w pełnym zakresie, m.inn przygotowanie terenu pod inwestycje kubaturowe,  prace związane z budową dróg i wykonaniem konstrukcji ziemnych. Dysponujemy dużym zapleczem sprzętowym obejmującym koparki, urządzenia do profilowania i utwardzania nawierzchni, a także pojazdy zapewniające transport na placach budów w postaci rozmaitych wodzideł technologicznych. Mamy również flotę samochodów ciężarowych, które ułatwiają przemieszczanie mas ziemi lub kruszyw budowlanych na większe odległości. W ramach prac ziemnych możemy również zaoferować zagęszczanie gruntu, a dzięki własnej betoniarni także dostarczanie odpowiednich stabilizatorów oraz innych materiałów. Nasza firma gwarantuje szybkie i terminowe wykonywanie wszystkich robót ziemnych. Zatrudniamy wyłączenie wykwalifikowanych pracowników, w tym bardzo doświadczonych operatorów, którzy są w stanie przeprowadzić wszystkie czynności bardzo sprawnie i fachowo.

Zakres usług:

specjalistyczne roboty budowlane
instalacje wodno-kanalizacyjne
instalacje deszczowe
przeciski i przewierty sterowane
roboty drogowe
przygotowanie terenu pod budowę
wykonywanie podbudowy
brukarstwo
rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych
niwelacja terenu
stabilizacja gruntów
wykopy liniowe i wykopy szerokoprzestrzenne
rekultywacja terenu
wymiana gruntu
prace fundamentowe
wynajem sprzętu wraz z operatorem
sprzedaż i dostawa kruszywa