Strefa jakości

Firma MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW PIOTR jako producent betonu towarowego  posiada wdrożoną , certyfikowaną ZAKŁADOWĄ KONTROLĘ PRODUKCJI  nr 157-UBW-185 prowadzoną pod patronatem Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, która jest gwarantem ,że produkowany przez firmę beton spełnia wszelkie kryteria oceny , zachowuje powtarzalność oraz zapewnia trwałość powstających z niego konstrukcji.

Betoniarnia na potrzeby badań zgodności jakości mieszanek betonowych posiada w pełni wyposażone laboratorium zakładowe , wyposażone w odpowiedni sprzęt laboratoryjny, posiadający aktualne świadectwa wzorcowania i legalizacji.  oraz współpracuje z Certyfikowanym Laboratorium Budowlanym LABTECHNE Sp.z o.o.

Zakres prac prowadzonych przez laboratorium:

1. Projektowanie  receptur betonów zwykłych oraz specjalnych

2. Badania właściwości betonów:

  • wytrzymałości na ściskanie
  • mrozoodporności
  • wodoszczelności
  • nasiąkliwości
  • konsystencji mieszanki betonowej
  • zawartości powietrza w mieszance betonowej
  • oznaczenie gęstości objętościowej betonu, itd.

3. Badania podsypek  i stabilizacji

4. Ocena jakości betonu stwardniałego

5. Badania kruszyw (wilgotność, uziarnienie)

6. Doradztwo techniczne w zakresie technologii betonu